Miesiąc: kwiecień 2023

Umowa na dofinansowanie podpisana – nowe elektryki coraz bliżej

Aktualności

Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu podpisał umowę na dofinansowanie zakupu nowych autobusów elektrycznych. Koszt całego projektu to ponad 36 milionów złotych. Kwota dofinansowania w ramach Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego to 25 milionów. Jest to pierwszy projekt, w którym MZK jest samodzielnym beneficjentem. Podpisanie umowy jest gwarancją otrzymania pieniędzy.


Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi

Projekty UE

Projekt pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi swym zakresem obejmuje następujące działania: Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiegow Opolu. Dzięki zaplanowanym w ramach inwestycji działaniom realizowane będą następujące cele pośrednie: Wszystkie cele projektu zostały sformułowane na podstawie analizy potrzeb mieszkańców Opola, wymogów stawianych organizatorom publicznego transportu zbiorowego…


Komunikacja miejska w Wielkanoc

Aktualności

Życząc wszystkim pasażerom spokojnych Świąt Wielkiej Nocy informujemy, iż w okresie tym autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały następująco: