Usługi

Zdjęcie fragmentu autobusu

Dynamika gospodarczo-ekonomiczna otoczenia, w jakim obok innych podmiotów gospodarczych funkcjonuje Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu, determinuje Spółkę do podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój oraz innowację.

Jest to czas przemian, samodoskonalenia się i przede wszystkim wychodzenia naprzeciw zmieniającym się potrzebom Klienta.

Misją Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu jest zapewnienie usługi komunikacji miejskiej łączącej w sobie trzy składowe: jakość, bezpieczeństwo, ekologię transportu.

Klientom korzystającym z naszego Centrum Napraw i Remontów, Stacji Kontroli Pojazdów, Myjni Wielkogabarytowej, Pracowni Psychologii i Fizjologii Pracy, czy Studia Reklamy Komunikacji Miejskiej zapewniamy profesjonalną obsługę. Wszystkie podejmowane przez MZK Sp. z o.o. w Opolu przedsięwzięcia mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Spółki dla zagwarantowania Państwu wysokiej jakości usług.