O firmie

Logo MZK na autobusie

Miejski Zakład Komunikacyjny rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1953 roku. Z chwilą powstania dysponował czterema autobusami marki „CHAUSSON”. Autobusy kursowały z częstotliwością, co 20 minut na trasie linii nr 2, której długość wynosiła ok. 9 km i łączyła tzw. Osiedle i Rynek z Półwsią.

W 1957 roku nastąpiło przekształcenie MZK w samodzielne Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które przez kolejnych dziesięć lat zaspakajało stale wzrastające potrzeby mieszkańców w zakresie przewozów pasażerskich. Pociągnęło to za sobą zwiększenie liczby autobusów kursujących po ulicach miasta Opola.

W październiku 1975 roku powołano do życia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które swoim działaniem obejmowało miasta: Opole, Kędzierzyn-Koźle i Nysę. Pod koniec 1977 roku dysponowało 205 autobusami.

W latach osiemdziesiątych Zakład zmienił swoją siedzibę z ulicy Kasprowicza 8 na ulicę Luboszycką 19, gdzie znajduje się do dziś.

W dniu 17 grudnia 1991 roku Rada Miasta Opola podjęła uchwałę o przejęciu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej i utworzeniu z dniem 1 stycznia 1992 roku Miejskiego Zakładu Komunikacji w formie zakładu budżetowego. Następnie 19 grudnia 1997 r. Zakład zostaje przekształcony w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to formie prawnej funkcjonuje do dnia dzisiejszego, świadcząc przewozy komunikacji zbiorowej na terenie miasta Opola oraz sąsiadujących gmin.