Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., 45 – 215 Opole, ul. Luboszycka 19

obecnie nie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »