Ochrona fizyczna i elektroniczna osób i mienia na obszarze, w obiektach i lokalach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu