Miesiąc: grudzień 2017

Umowa na dostawę 28 autobusów podpisana!

Projekty UE

7 grudnia 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy na dostawę 28 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów miejskich w ramach realizacji Projektu: „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”. Jednym z zasadniczych elementów tego Projektu, obok kompleksowej modernizacji zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o., wdrożenia systemu informacji…