Umowa na dostawę 28 autobusów podpisana!

Baner UE

7 grudnia 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy na dostawę 28 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów miejskich w ramach realizacji Projektu: „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”.

Jednym z zasadniczych elementów tego Projektu, obok kompleksowej modernizacji zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o., wdrożenia systemu informacji pasażerskiej wyposażonej w przystankowe tablice informacyjne, systemu sprzedaży opartego o stacjonarne i mobilne automaty biletowe, biletu elektronicznego, sklepu internetowego i sieci opartej o terminale sprzedażowe oraz urządzenia pokładowe do obsługi systemu sprzedaży jest zakup nowoczesnego, niskoemisyjnego, przyjaznego środowisku, spełniającego najwyższe normy emisji zanieczyszczeń i hałasu Euro6 taboru autobusowego w ilości 61 szt.

Podpisana umowa obejmuje dostawę 28 pojazdów, które na ulice miasta Opola wyjadą już na przełomie I i II kwartału 2018 r.

Cały Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podpisanie umowy 2017