Usługi Reklamowe

EKSPOZYCJA PLAKATÓW NA SZYBACH W AUTOBUSACH

Format A3 pion

  • 1 sztuka/dzień – 1,50 zł netto + 23% VAT

Format A2 pion

  • 1 sztuka/dzień – 2,20 zł netto + 23% VAT

+ 30 % dopłaty za ekspozycję dwustronną

Uwaga!
Nie przyjmujemy do ekspozycji plakatów z elementami perforowanymi – „zrywkami”, przeznaczonymi do oderwania, zawierającymi np. dane kontaktowe, nr telefonu, etc.

USŁUGI REKLAMOWE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
tel. 77 40 23 193
tel. 77 40 23 190
poniedziałek – piątek w godz. 07:00 – 15:00