Usługi Reklamowe

USŁUGI REKLAMOWE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
tel. 77 40 23 193
tel. 77 40 23 190
poniedziałek – piątek w godz. 07:00 – 15:00

EKSPOZYCJA PLAKATÓW NA SZYBACH W AUTOBUSACH

W zakresie prowadzonych usług reklamowych dysponujemy 25 pojazdami wyposażonymi w nośniki reklamowe – ramki zamieszczone na szybach autobusów.

Ekspozycja plakatów (w ramkach) możliwa jest w dwóch formatach:

  • format A3 pion
    1 sztuka/dzień – 1,50 zł netto + 23% VAT
  • format A2 pion
    1 sztuka/dzień – 2,20 zł netto + 23% VAT

W przypadku ekspozycji dwustronnej obowiązuje dopłata do w/w stawek w wysokości 30 %.

Ekspozycja odbywa się na podstawie przyjętego do realizacji przez MZK Sp. z o.o zlecenia, złożonego pisemnie lub drogą elektroniczną przez Zleceniodawcę, pod warunkiem uiszczenia należności za zleconą usługę.
Przygotowanie, druk i dostarczenie plakatów do siedziby Spółki leży po stronie Zleceniodawcy.

Materiał reklamowy powinien być przygotowany w formie plakatów drukowanych w pionie na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 300 g/m3, zgodnie z wymiarami przyjętymi dla danego formatu, tj.:

  • Format A3: 297 mm (szerokość) x 420 mm (wysokość),
  • Format A2: 420 mm (szerokość) x 594 mm (wysokość),

Materiał wykraczający poza wskazane wymiary uniemożliwi zamieszczenie plakatów w nośnikach.

Ze względu na sposób zamieszczenia plakatu – w ramce, pole zadruku winno zostać ograniczone, by żaden jego fragment nie został przez nią przysłonięty. W tym celu zadruk na plakatach w formacie A3 powinien zostać „odsunięty” od krawędzi materiału (po jego obwodzie) o 1 cm, a w formacie A2 o 2 cm.

Informujemy, iż nie ma możliwości wyboru linii autobusowych, na których odbywa się ekspozycja reklamy.

Uwaga!
Nie przyjmujemy do ekspozycji plakatów z elementami perforowanymi – „zrywkami”, przeznaczonymi do oderwania, zawierającymi np. dane kontaktowe, nr telefonu, etc.