Kontakt

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

45-215 Opole, ul. Luboszycka 19
tel. (77) 40 23 100 – centrala
tel. (77) 40 23 110 – sekretariat
fax (77) 40 23 136
e-mail: mzk@mzkopole.pl

Informacja telefoniczna OPOLKA: 500-165-450
poniedziałek – środa w godz. 8:00 – 16:00
czwartek – piątek w godz. 10:00 – 18:00

 

PRZEWOZY PASAŻERSKIE
tel.   77 40 23 152      (dyspozytor);
        77 40 23 151,     77 40 23 153

USŁUGI REKLAMOWE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
tel.    77 40 23 193,     77 40 23 190

CENTRUM NAPRAW I REMONTÓW
tel.   77 40 23 172,    77 40 23 175,      77 40 23 177

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
tel.   77 40 23 162

PRACOWNIA PSYCHOLOGII I FIZJOLOGII PRACY
tel.   77 40 23 119

 

Kontrola dokumentów przewozu i windykacja:

tel.   77 40 23 137 – windykacja
tel.   77 40 23 163 – sekcja kontroli biletowej i nadzoru ruchu

 

NIP:   754-24-90-122

Wpis do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 00000 33020.

Wysokość kapitału zakładowego:  28 366 000.00 PLN

Konto bankowe
Bank Pekao S.A. nr:   77 1240 4272 1111 0000 4836 9246

Konto bankowe dla wpłat opłat dodatkowych wystawionych od stycznia 2017 roku
Bank Pekao S.A. nr:   57 1240 6960 1890 0000 0000 9999

Konto bankowe dla wpłat za faktury dot. sprzedaży biletów od lipca 2018 roku
Bank Millennium nr:   32 1160 2202 0000 0003 5332 0109

Translate »