Czysta komunikacja publiczna

Baner UE

TYTUŁ PROJEKTU:
CZYSTA KOMUNIKACJA PUBLICZNA – ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI OPOLSKIEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ TRANSPORTOWI PUBLICZNEMU – etap I.

Z chwilą podpisania przez Prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego umowy na dofinansowanie ww. projektu inwestycja o wartości 114 milionów złotych – największa w historii miasta i naszej Spółki – stała się faktem.

Dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego oznaczało to technologiczną rewolucję oraz ciąg zmian w dotąd nienotowanej skali i zakresie, dla opolskiej komunikacji miejskiej nową – innowacyjną i nowoczesną odsłonę, a dla pasażera zwiększony komfort i bezpieczeństwo podróży.

Obszarem inwestycji dedykowanym bezpośrednio pasażerom jest odnowa taboru poprzez zakup 61 nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich typu diesel o normie spalania EURO 6, w tym:

  • 43 pojazdy typu maxi (długość 12 m)
  • 15 pojazdów typu mega (długość ok. 18 m)
  • 3 pojazdy typu midi (długość ok. 10 m).

Tym, co uatrakcyjniło naszą komunikację i bez wątpienia zostało przez mieszkańców dostrzeżone jest system elektronicznej obsługi pasażera, składający się z:

  • sieci sprzedaży, którą tworzą stacjonarne i mobilne automaty biletowe,
  • tradycyjnych punktów sprzedaży wyposażonych w terminale sprzedażowe, sklepu WWW w wersji standardowej oraz mobilnej,
  • oprogramowania centralnego umożliwiającego jego obsługę informatyczną,
  • 50 000 kart elektronicznych,
  • wyposażenia taborowego, czyli kasowników do obsługi biletów w formie elektronicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami pokładowymi,
  • podsystemu kontroli biletów, podsystemu informacji pasażerskiej wyposażonej w przystankowe tablice informacyjne.

Dzięki przedsięwzięciu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.”, realizowanemu w ramach Projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” w Spółce powstał nowoczesny ciąg diagnostyczno-obsługowy do codziennej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów oraz hala mieszcząca zaprojektowaną instalację wielobranżową zapewniającą prawidłowe wykonanie procesów obsługowo-kontrolnych. Inwestycja w infrastrukturę do utrzymania zakupionego taboru obejmie również zakup niezbędnego pojazdu obsługi technicznej – holownika.

Całkowicie zmodernizowana została stacja paliw, otrzymując między innymi nową infrastrukturę paliwową oraz szczelną tacę zabezpieczającą przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska.

W ramach środków własnych Spółka rozbudowałą halę obsług technicznych i napraw bieżących znacznie podnosząc tym samym poziom komfortu pracy i możliwość obsługi wielkopojemnych niskoemisyjnych autobusów.

Budowa instalacji sprężonego powietrza, obejmująca uruchomienie sprężarkowni i wykonanie sieci sprężonego powietrza wraz z doprowadzeniem jej do obiektów zlokalizowanych na terenie zajezdni i parkingów oraz przebudowa placów parkingowych i dróg dojazdowych na zajezdni, jak również wyposażenie stanowisk postojowych w instalację elektryczną i pneumatyczną do zasilania autobusów to kolejne punkty, jednakowoż nie wyczerpujące długiej listy zrealizowanych prac.

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o., jako realizator projektów pn.: Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I, oraz Elektromobilne Opole, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ.

Wartość projektu ogółem:122 378 741,86 zł netto
Wydatki kwalifikowane97 812 558,51 zł netto
Dofinansowanie projektu z UE:83 140 674,73 zł netto
Modernizacja hali obsług technicznych i napraw bieżących6 818 894,63 zł netto 8 387 240,39 zł brutto
Szacowana łącznie wartość inwestycji w zakresie modernizacji zajezdni:29 891 972,01 zł netto 36 767 125,57 zł brutto

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o., jako realizator projektów pn.: Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I, oraz Elektromobilne Opole, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ. Więcej informacji.