Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Projekty UE elektryki

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RAMACH POIŚ

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o., jako realizator projektów pn.:

Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi, POIS.11.04.00-00-0011/22-00 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I, POIS.06.01.00-00-0003/16 – Fundusz Spójności

oraz

Elektromobilne Opole, POIS.06.01.00-00-0069/19 – Fundusz Spójności,

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

www.nieprawidlowosci.miir.gov.pl