Projekty UE

 • Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi

  Projekt pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi swym zakresem obejmuje następujące działania: Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiegow Opolu. Dzięki zaplanowanym w ramach inwestycji działaniom realizowane będą następujące cele pośrednie: Wszystkie cele projektu zostały sformułowane na podstawie analizy potrzeb mieszkańców Opola, wymogów stawianych organizatorom publicznego transportu zbiorowego……


 • Elektromobilne Opole – etap II

  Tytuł projektu Elektromobilne Opole – etap II Okres realizacji projektu 2022-01-15 r. – 2023-09-30 r. Źródło finansowania Dotacja z NFOŚiGW Wnioskodawca Miasto Opole Wartość dofinansowania 19 984 020,00 zł Całkowite koszty projektu 33 837 300,00 zł W ramach przedsięwzięcia, Miasto Opole planuje zakup 9 autobusów o napędzie elektrycznym, do obsługi linii komunikacji miejskiej, zasilane pakietem……


 • PROJEKT: Elektromobilne Opole

  Miasto Opole za sprawą podpisanej w dniu 30 stycznia 2020 r. przez Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na dofinansowanie zakupu 5 niskopodłogowych autobusów elektrycznych typu MAXI, ładowarek plug-in oraz stacji ładowania i pantografów dołączyło do sukcesywnie powiększającego się grona miast podejmujących kompleksowe działania mające na celu poprzez zredukowanie emisji dwutlenku węgla ograniczenie zanieczyszczenia powietrza……


 • Czysta komunikacja publiczna

  TYTUŁ PROJEKTU:CZYSTA KOMUNIKACJA PUBLICZNA – ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI OPOLSKIEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ TRANSPORTOWI PUBLICZNEMU – etap I. Z chwilą podpisania przez Prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego umowy na dofinansowanie ww. projektu inwestycja o wartości 114 milionów złotych – największa w historii miasta i naszej Spółki – stała się faktem. Dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego oznaczało to……


 • Umowa na dostawę 28 autobusów podpisana!

  7 grudnia 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy na dostawę 28 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów miejskich w ramach realizacji Projektu: „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”. Jednym z zasadniczych elementów tego Projektu, obok kompleksowej modernizacji zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o., wdrożenia systemu informacji……


 • Tabor autobusowy dofinansowany z RPO WO etap IV

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiegona lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” Informujemy, iż we wrześniu 2015 r., zgodnie z umową podpisaną 27 kwietnia 2015 r., firma MAN dostarczyła trzy niskopodłogowe autobusy wielkopojemne klasy MEGA o długości 14,7 metrów, mogące pomieścić 129 pasażerów każdy……


 • Tabor autobusowy dofinansowany z RPO WO etap III

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiegona lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” 22 maja 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Miastem Opole a MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o. na dostawę miejskich autobusów w ramach projektu Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji……


 • Tabor autobusowy dofinansowany z RPO WO

  Urząd Miasta Opola w ramach działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 realizuje projekty pn.: etap I   – Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opoluetap II  – Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opoluetap III – Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej……