MZK Sp. z o.o. w Opolu na podium w rankingu!

Dyplom - strefa gospodarki

Opolski MZK w efektowny sposób zadebiutował w  organizowanym od kilku lat przez Strefę Gospodarki – dział Dziennika Gazety Prawnej – Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej. Z satysfakcją dzielimy się naszym osiągnięciem, jakim niewątpliwie jest zajęcie trzeciego miejsca pośród biorących w nim udział kilkudziesięciu  firm – przewoźników działających w publicznym transporcie zbiorowym. Naszą Spółkę z pewnością doceniono za rozwój i skalę inwestycji, którym przyświecało nie tylko dążenie do podniesienia poziomu oferowanych usług i obsługi pasażerów, ale w których równie mocny akcent kładziono na dbałość o jakość środowiska.

Zajęcie trzeciej lokaty w rankingu poddającym wszechstronnej analizie wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym między innymi osiągnięte wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki systemu, zrealizowane przedsięwzięcia i wykorzystanie środków unijnych, czy też jakość eksploatowanej floty, jest dla nas ważnym wyróżnieniem. Jest ono jednocześnie potwierdzeniem, że przyjęta przez Spółkę i Miasto Opole koncepcja rozwoju wspólnie realizowana między innymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprzez projekt pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” stanowi oczekiwany kierunek w kształtowaniu ekologicznego, bezpiecznego i przede wszystkim atrakcyjnego dla pasażera publicznego transportu zbiorowego. Powyższe działania, bez wątpienia wpływające także na poprawę jakości życia i systematyczny rozwój regionu, nie byłyby możliwe bez zaangażowania wszystkich pracowników firmy.

Zajezdnia
Zajezdnia

Linki do artykułów:
https://strefa-gospodarki.pl/2020/09/28/komunikacja-miejska-2020-czyli-transport-niskoemisyjny-i-elektromobilnosc/
https://strefa-gospodarki.pl/2020/09/28/z-efektem-synergii/