Zawsze po drodze

Aktualności

Praca kas biletowych w dniu 14.04.2014

Kasy Biletowe Spółki będą czynne w godz. 6:30 – 19:00

Uwaga pasażerowie linii
nr 9 !

W związku z prowadzonymi pracami drogowymi na ul. Wspólnej, przystanek   „ Wspólna Magazyny Usługowe” (kier. Pużaka) został tymczasowo przeniesiony ok. 100 m w kierunku ul. Wrocławskiej.

Nowe brzmienie Regulaminu Przewozu

Z dniem 14 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie nowe brzmienie Regulaminu przewozu w środkach transportu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu, zatwierdzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR-I.0050.187.2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. Pełny tekst Regulaminu dostępny w formacie PDF