Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierowca autobusu

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania:

 • wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe,
 • prawo jazdy kategorii D ( kod 95),
 • niekaralność,
 • rzetelność, odpowiedzialność, sumienność,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność, empatia,

Oferujemy:

 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pokrycie kosztów wymaganych szkoleń okresowych
 • wsparcie we wdrożeniu do pracy
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • możliwość skorzystania z grupowych ubezpieczeń, w tym medycznych
 • zniżki do 80% na przejazdy komunikacją miejską dla pracowników i członków ich rodzin

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierowcy autobusu ” na adres mailowy: kadry@mzkopole.pl , irenaw@mzkopole.pl lub:

MZK Sp. z o.o. w Opolu
45-215 Opole
ul. Luboszycka 19

Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000 z dnia 10.05.2018 r.)”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny, w tym wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pracodawca Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole. Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem ww. danych znajdują się na stronie MZK Sp. z o.o. w Opolu pod adresem www.mzkopole.pl.