Wykonanie i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych unijnych

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie sektorowe, do którego przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: „Prawem”) nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia na: Wykonanie i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych unijnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
sp. z o.o. w Opolu.

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu”.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/74042