Opolski Klaster Energii coraz bliżej. MZK w składzie projektu

Opolski Klaster Energii

Miasto Opole i opolskie spółki podpisały list intencyjny na utworzenie komórki, która będzie zajmowała się budowaniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki niskoemisyjnej.

Celem Opolskiego Klastra Energii jest integracja podmiotów związanych z sektorem energetycznym i odnawialnych źródeł energii oraz branż, których działalność produkcyjna, usługowa, badawcza i naukowa sprzyja zapewnieniu zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego. Klaster będzie zajmował się współpracą w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji energii elektrycznej lub paliw.

Porozumiewamy się po to by cena prądu, ciepła, dla mieszkańców była jak najniższa. ECO produkując ciepło sprzedaje ja za określona kwotę. Klaster ma wpłynąć na to, żeby móc stosować niższa taryfę dla mieszkańców. Docelowo, za parę lat , chcemy tworzyć grupę która pozwoli zarządzać tym, co produkujemy i wykorzystywać te energię. Jest to najsensowniejsze działanie z punktu widzenia miasta, chcemy bowiem racjonalnie gospodarować swoimi zasobami – komentował powołanie organizacji prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Zastępca Prezydenta Opola Małgorzata Stelnicka zwraca uwagę na to, że klaster da możliwość ograniczenia kosztów funkcjonowania całego miasta, w tym spółek.

Być może będziemy mogli zmniejszyć koszty związane z finansowaniem oświetlenia ulicznego, zapotrzebowanie na prąd w MZK. Być może inna ze spółek będzie produkowała prąd, który w MZK będzie można wykorzystać do funkcjonowanie autobusów elektrycznych. Chcemy być przygotowani na rozwijające się możliwości finansowania klastrów. Szukamy oszczędności, próbujemy zarządzać odpowiednio zasobami w odrębnych podmiotach funkcjonujących osobno. Przy takiej współpracy mamy szansę odpowiednio zarządzać swoimi zasobami – zaznacza wiceprezydent.

Koordynatorem prac Klastra Energii będzie Energetyka Cieplna Opolszczyzny.

– Chcielibyśmy, żeby na bazie własnych zasobów moc tak zaplanować przyszłość systemów energetycznych, aby czuć się bezpiecznie energetycznie – mówi Mirosław Romanowicz z ECO. – Klaster to przede wszystkim wykorzystanie zasobów energii zielonej , każdy z członów będzie aktywnie szukał rozwiązań w zakresie znalezienia rozwiązań, które skutkowałyby najlepszymi skutkami dla każdego podmiotu. To ważne, ponieważ każdy z członków ma inny profil działalności i inaczej zużywa energię.

Beneficjentem programu ma być między innymi Miejski Zakład Komunikacyjny.

Zeroemisyjność w transporcie publicznym jest faktem. Po ulicach naszego miasta poruszają się już pierwsze autobusy elektryczne. Ważną kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne przedsięwzięć, które są zaplanowane lub są w trakcie realizacji. Ostatecznie, energia niezbędna do zasilenia autobusów elektrycznych będzie pięciokrotnie większa od tego, co spółka zużywała na funkcjonowanie w obszarze standardowego napędu dieslowskiego. W klastrze będziemy występować przede wszystkim jako beneficjent. Tak aby nadwyżki, które gdzieś są produkowane, mogły być wykorzystane w systemie w sposób, który umożliwi osiąganie korzyści gospodarczych, a także zapewni elastyczność zabezpieczenia potrzeb energetycznych – mówi Tadeusz Stadnicki, prezes MZK Opole.

W skład organizacji wchodzą Miasto Opole i spółki: Energetyka Cieplna Opolszczyzny, Zakład Komunalny, Wodociągi i Kanalizacja, Park Naukowo-Technologiczny oraz Miejski Zakład Komunikacyjny.