Objazd linii 12 – od 17.11

Autobus o numerze 553 jadący w kierunku Wrocławskiej

Od piątku (17 listopada) inaczej pojadą autobusy linii 12. W związku z przebudową ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

W czasie trwania prac drogowych z obsługi pasażerskiej wyłączone zostaną przystanki: „10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej” (najbliższy przystanek: „Domańskiego-Ludowa”) oraz „Przylesie-Cmentarz” w obu kierunkach (najbliższy przystanek: „Wspólna-Zbożowa”).

Autobusy linii 12, jadące od centrum miasta w kierunku ulicy Wrocławskiej i Północnej, od przystanku „Domańskiego-Koszary” będą kursowały objazdem ulicami: Domańskiego (z pominięciem ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej), Cmentarną, Wrocławską (w zależności od wariantu trasy: do centrum handlowego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Północnej), dalej ulicą Wspólną do tymczasowej pętli przy ulicy Zbożowej (wjazd z ulicy Wspólnej za torami w prawo).    

Powrót do centrum będzie odbywał się analogicznie, od pętli przy ulicy Zbożowej ulicami: Wspólną, Wrocławską (w zależności od wariantu trasy: ulicą Północną lub przez centrum handlowe), Cmentarną, Domańskiego i od przystanku „Domańskiego-Koszary” bez zmian.

Szczegóły na mapie: