Wydruk i dostawa biletów


Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie sektorowe, do którego przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia na: Usługę drukowania wraz z dostawą 1.600.000 sztuk biletów jednorazowego przejazdu komunikacją miejską w bloczkach po 100 sztuk.

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu”.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/540814

Translate »