Świadczenie usług kolokacji sprzętu serwerowego.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie sektorowe, do którego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi kolokacji sprzętu serwerowego wymaganego do prawidłowego działania systemu obsługi pasażera realizowanego w ramach projektów: „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” oraz „Bezpieczny transport w Opolu”.

Do pobrania:

Aktualizacja 14.03.2019:

Aktualizacja 15.03.2019:

Aktualizacja 19.03.2019:

Translate »