Świadczenie usług kierowania pojazdami autobusowymi

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie sektorowe, do którego przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: „Prawem”) nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia na: Świadczenie usług kierowania pojazdami autobusowymi w komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu.

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu”, z uwzględnieniem wybranych zapisów Prawa.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/616234

Translate »