Skrócenie trasy linii 17

W związku z całkowitym zamknięciem w dniach od 1 do 12 lipca przejazdu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej skróceniu ulega trasa linii 17 do przystanku „Częstochowska – Pętla”. Z przyczyn technicznych linia 17 nie ma możliwości kursowania objazdem wyznaczonym w tym rejonie przez PLK.

W związku z powyższym, mając na względzie szczyt sezonu działalności ogródków działkowych, które obsługuje linia 17, w okresie prowadzenia robót specjalnie przedłużone zostaną wybrane kursy linii 28 na trasie od przystanku „Grudzice – Pętla” do przystanku „Częstochowska – Działki – Pętla”.

Jednocześnie informujemy, że przejazd autobusami linii 28 do przystanku „Częstochowska – Działki – Pętla” odbywać się będzie na podstawie biletów miesięcznych na linię 17 oraz jednorazowych skasowanych poprzednio w autobusie linii 17. Analogicznie w kierunku przeciwnym.

Wspólne przystanki do przesiadki dla linii 17 i 28: „Niemodlińska – Szkoła”, „Niemodlińska – Koszyka”, „Pl. Jana Kazimierza”, „Sosnkowskiego – Małopolska”, „Sosnkowskiego – Wiejska”, „Witosa – Cieszyńska”, „Witosa – Osiedle”, „Witosa – Szpital”.

UWAGA: Przy przesiadce na przystankach „Witosa – Cieszyńska”, „Witosa – Osiedle”, „Witosa – Szpital” kontynuacja jazdy w tym samym kierunku do przystanku docelowego odbywa się autobusami odchodzącymi z przystanku po przeciwnej stronie ulicy.

Mapa

Szczegóły w rozkładach jazdy:

Translate »