Rozszerzenie sieci tras linii opolskiej komunikacji miejskiej

Uprzejmie informujemy, iż od 25 czerwca 2018 r. z początkiem wakacji zaplanowany został kolejny etap rozszerzenia sieci tras miejskiej komunikacji zbiorowej w Opolu.

Obok znacznych inwestycji w modernizację taboru autobusowego oraz w rozwój sieci sprzedaży (przetarg na biletomaty i tablice przystankowe jest w toku) i tworzenia sieci buspasów, rozwój oferty przewozowej jest elementem promowania komunikacji zbiorowej w polityce transportowej miasta Opola.

Opisane poniżej zmiany są odpowiedzią miasta na rozwój stref mieszkalnictwa. Dodatkowo poprzez zwiększenie podaży przewozowej wzmocnią potencjał nowych obszarów rynków pracy (stref ekonomicznych) i będą stymulować mobilność zawodową mieszkańców. Zmiany te obejmują najbardziej zurbanizowane części stolicy województwa. Uwzględniono także wnioski pasażerów kierowane do Urzędu Miasta. Data wdrożenia zmian została wyznaczona na początek wakacji, czas który charakteryzuje się zmniejszoną liczbą przewozów. Zabieg ten ma ułatwić pasażerom proces zapoznania się i przyzwyczajenia do zmian w ofercie przewozowej. Oczywiście zmiany obowiązywać będą również po zakończeniu wakacji (w tzw. rozkładzie roboczym).

Zmiany (wydłużenie) linii komunikacyjnych w sposób oczywisty związane są ze zmianą poszczególnych odjazdów linii komunikacyjnych (minut odjazdów). Dlatego też prosimy o zapoznanie się z rozkładami jazdy oraz o zgłaszanie wszelkich uwag na wt@um.opole.pl oraz mzk@mzkopole.pl.

Linia 12- kliknij aby przejść do rozkładu

przebieg trasy linii 12

Dla znaczącego polepszenia obsługi komunikacyjnej zachodniej części Półwsi trasa linii 12 zostanie wydłużona od pętli Dambonia przez ulice Niemodlińską, Zbożową, Wspólną do pętli „Wrocławska-Centrum Handlowe”. Natomiast w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego oraz w godzinach wieczornych wybrane jej kursy zostaną wydłużone do ul. Północnej przez ul. Technologiczną. Wydłużenie trasy linii 12 zagwarantuje możliwość dojazdu bez przesiadki do cmentarza komunalnego, Centrum Handlowego Karolinka oraz zakładów pracy przy ul. Wspólnej, Północnej i Technologicznej mieszkańcom:

  • Grotowic,
  • Metalchemu,
  • Groszowic,
  • Śródmieścia w rejonie Pl. Kopernika oraz Os. Dambonia.

– poprawie ulegnie oferta przewozowa na ul. Północnej, adresowana dla pracowników funkcjonujących i planowanych zakładów przemysłowych;

–   poprawie ulegnie dojazd do SSE/PNT/Capgemini, w których jest coraz więcej pracowników;

– uzyskanie bezpośredniego połączenia do Karolinki/SSE/PNT/Capgemini ze ścisłego centrum (Pl. Kopernika), co było przedmiotem wielu wniosków;

–  uzyskanie bezpośredniego połączenia z Pl. Kopernika, a także z: Groszowic, Grotowic, Metalchemu i Os. Dambonia do Cmentarza od strony wejścia południowego;

–  uzyskanie bezpośredniego połączenia do CH Karolinka z: Groszowic, Grotowic, Metalchemu i Os. Dambonia oraz z Nowej Wsi Królewskiej (przystanki „Marka z Jemielnicy – Al. Przyjaźni”);

– utworzenie alternatywnego połączenia autobusowego dla mieszkańców Os.Przylesie (przystanki przy skrzyżowaniu ulic Zbożowej i 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej -dotychczas tylko linia 9).

Linia 9 i Linia 13 – kliknij aby przejść do rozkładu

przebieg trasy linii 9           przebieg trasy linii 13

Dla znaczącego polepszenia obsługi komunikacyjnej dynamicznie rozwijającego się Os. Malinka w okolicy Al. Solidarności, autobusy linii 9 i 13 od przystanku Pużaka – Rondo zostaną skierowane do przystanku Witosa – Wygonowa ulicami Tarnopolską, Koszalińską, al. Solidarności, al. Witosa.  

– umożliwienie mieszkańcom południowej części Śródmieścia, wzdłuż ul. 1 Maja, bezpośredniego dojazdu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy al. Witosa (co było wielokrotnie postulowane przez mieszkańców);

– uzyskanie bezpośredniego połączenia z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym przy al. Witosa z Dzielnic Bierkowice i Sławice, a także osiedli zlokalizowanych wzdłuż ul. Partyzanckiej;

– uzyskanie bezpośredniego połączenia z Dzielnicy Malinka do zakładów pracy zlokalizowanych na ul. Wspólnej i Zbożowej.

Linia 5 – kliknij aby przejść do rozkładu

przebieg trasy linii 5

Większość kursów linii 5 zostanie wydłużonych od pętli Pużaka przez ul. Wiejską, Oleską do ul. Żytniej, umożliwiając mieszkańcom północnych Gosławic na bezpośredni dojazd do ul. Wiejskiej, południowej części Os. Armii Krajowej, Zaodrza i Centrum Handlowego Karolinka, a także do Dzielnic Bierkowice i Wrzoski. Odcinek ten będzie obsługiwany codziennie co 60 minut, dzięki czemu mieszkańcy skrajnego odcinka ul. Oleskiej będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej również w soboty i niedziele.

– uzyskanie bezpośredniego połączenia ul. Żytniej oraz skrajnego odcinka ul. Oleskiej z centrum Gosławic (kościół parafialny, sklepy), a także z Zaodrzem i CH Karolinka;

– uzyskanie bezpośredniego połączenia Gosławic z Zaodrzem i CH Karolinka.

Nadal będą uruchamiane dodatkowe kursy linii 5 na trasie Pużaka – Wrocławska Centrum Handlowe, dające w określonych porach na tym odcinku łączną częstotliwość kursowania linii 5 na poziomie co 30 minut.

Linia 11- kliknij aby przejść do rozkładu

przebieg trasy linii 11
W związku ze skierowaniem linii 5 na północny odcinek ul. Wiejskiej oraz do ul. Żytniej, a także w celu wznowienia obsługi komunikacyjnej ul. Oleskiej w okolicy ul. Stokrotek z nowym osiedlem mieszkaniowym, zaplanowana została modyfikacja trasy linii 11 obejmująca ograniczenie wariantowania kursów. Od skrzyżowania ulic Oleskiej z Okulickiego wszystkie kursy linii 11 zostaną skierowane prosto przez ul. Oleską, następnie ulicami Mikołajczyka, Sosnkowskiego do pętli Pużaka.

– Mieszkańcy nowo powstałych osiedli przy skrzyżowaniu ulic Oleskiej i Stokrotek uzyskają bezpośredni dostęp do usług komunikacji miejskiej.

Linia 25- kliknij aby przejść do rozkładu

przebieg trasy linii 25
Autobusy linii 25 nie będą wjeżdżać na pętlę przy ul. Pużaka. Pasażerowie korzystający dotąd z przystanku Pużaka – Pętla będą mieli wciąż do dyspozycji przystanek Pużaka – Osiedle, znajdujący się po drugiej stronie ulicy.

 

Translate »