Przewozy Regionalne

ZASADY HONOROWANIA BILETÓW OKRESOWYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. W POCIĄGACH SPÓŁKI PRZEWOZY REGIONALNE W TRAKCIE PRZEJAZDU NA TERENIE MIASTA OPOLA .

Informujemy, że pasażerowie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o., posiadający ważne elektroniczne bilety okresowe na wszystkie linie zakodowane na Opolskiej Karcie Autobusowej lub zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash, mają prawo do przejazdów na podstawie takiego biletu pociągami spółki Przewozy Regionalne, pomiędzy dziewięcioma stacjami kolejowymi na terenie Miasta Opola. Są to następujące stacje:

 • Opole Główne,
 • Opole Gosławice,
 • Opole Groszowice,
 • Opole Grotowice,
 • Opole Wschodnie,
 • Opole Zachodnie,
 • Opole Borki,
 • Opole Chmielowice,
 • Opole Czarnowąsy,

Szczegółowa lista biletów, które uprawniają do przejazdu pociągami Przewozy Regionalne Sp. z o.o.:

 1. bilety elektroniczne zakodowane na Opolskiej Karcie Autobusowej:
  1. Bilet 30 dniowy na okaziciela miejski na wszystkie linie,
  2. Bilet 30 dniowy imienny miejski na wszystkie linie,
  3. Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski na wszystkie linie,
  4. Bilet 90 dniowy imienny miejski na wszystkie linie,
  5. Bilet 90 dniowy imienny pozamiejski na wszystkie linie,
  6. Bilet 140 dniowy akademicki imienny miejski na wszystkie linie,
  7. Bilet 140 dniowy akademicki imienny pozamiejski na wszystkie linie,
  8. Bilet 150 dniowy szkolny imienny miejski na wszystkie linie,
  9. Bilet 150 dniowy szkolny imienny pozamiejski na wszystkie linie,
  10. Bilet wakacyjny szkolny imienny miejski na wszystkie linie,
  11. Bilet wakacyjny szkolny imienny pozamiejski na wszystkie linie,
 1. bilety elektroniczne zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash:
  1. Bilet 30 dniowy imienny miejski na wszystkie linie,
  2. Bilet 30 dniowy imienny pozamiejski na wszystkie linie,
  3. Bilet 90 dniowy imienny miejski na wszystkie linie,
  4. Bilet 90 dniowy imienny pozamiejski na wszystkie linie,
  5. Bilet 140 dniowy akademicki imienny miejski na wszystkie linie,
  6. Bilet 140 dniowy akademicki imienny pozamiejski na wszystkie linie,
  7. Bilet 150 dniowy szkolny imienny miejski na wszystkie linie,
  8. Bilet 150 dniowy szkolny imienny pozamiejski na wszystkie linie,
  9. Bilet wakacyjny szkolny imienny miejski na wszystkie linie,
  10. Bilet wakacyjny szkolny imienny pozamiejski na wszystkie linie.

Pasażerowie posiadający bilet okresowy pozamiejski mogą przemieszczać się pociągami Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. wyłącznie pomiędzy stacjami na terenie Opola. W przypadku dalszej podróży, konieczny jest zakup biletu kolejowego.

Z przejazdów pociągami spółki Przewozy Regionalne mogą skorzystać także osoby, które na podstawie Uchwał Rady Miasta Opola mają prawo do ulgowych przejazdów autobusami MZK Sp. z o.o.

Pasażerowie podróżujący pociągami na podstawie wyżej wymienionych biletów komunikacji miejskiej, podlegają zapisom Regulaminu Przewozu spółki Przewozy Regionalne. Kontrola i windykacja należności z tytułu przejazdu pociągami PR bez ważnego biletu, braku dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, dokonywana jest przez PR na zasadach obowiązujących u tego Przewoźnika. Jednak osoba uprawniona do kontroli biletów w pociągu, przy ocenie czy pasażer legitymujący się biletem komunikacji miejskiej ma prawo do przejazdu pociągiem będzie brać pod uwagę regulacje dotyczące bezpłatnych i ulgowych przejazdów obowiązujących w komunikacji miejskiej w Opolu.

Jednocześnie informujemy, że posiadacze biletów okresowych Przewozy Regionalne Sp. z o.o. nie są uprawnieni na ich podstawie do przejazdu autobusami MZK Sp. z o.o.

Pasażerowie korzystający z przewozów kolejowych w zakresie korzystania z infrastruktury kolejowej podlegają odpowiednim przepisom i właściwym regulaminom Spółek Grupy PKP (np. korzystając z dworców kolejowych z regulaminu PKP S.A., korzystając z peronów, informacji pasażerskiej – regulamin PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.). Urząd Miasta Opola oraz MZK Sp. z o.o. w stosunku do pasażerów posługujących się biletami komunikacji miejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe na terenach i w infrastrukturze należącej do Spółek Grupy PKP oraz za zakłócenia i opóźnienia w ruchu pociągów i inne niedogodności z tym związane. Rozkład jazdy pociągów PR Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej http://rozklad-pkp.pl/

Translate »