Dostawa rozwiązania ALL-In-One do archiwizowania danych

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie sektorowe, do którego przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: „Prawem”) nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia. Zamówienie udzielone zostanie na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu”, z uwzględnieniem wybranych zapisów Prawa, którego przedmiotem jest:

Dostawa rozwiązania ALL-In-One do archiwizowania danych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Opolu.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772542