Dostawa oleju napędowego w ilości ogólnej 5000 m3 dla MZK Sp. z o.o. w Opolu