PROJEKT: Elektromobilne Opole

Miasto Opole za sprawą podpisanej w dniu 30 stycznia 2020 r. przez Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na dofinansowanie zakupu 5 niskopodłogowych autobusów elektrycznych typu MAXI, ładowarek plug-in oraz stacji ładowania i pantografów dołączyło do sukcesywnie powiększającego się grona miast podejmujących kompleksowe działania mające na celu poprzez zredukowanie emisji dwutlenku węgla ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach miejskich.

Pasażerowie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu dzięki środkom unijnym pozyskanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach już w drugim kwartale 2021 r. będą mogli cieszyć się jazdą autobusami nie tylko nowoczesnymi, ale przede wszystkim ekologicznymi, elektrycznymi, zeroemisyjnymi.

Nowa flota docelowo obsługiwała będzie linię 25, jedną z najdłuższych w granicach administracyjnych miasta Opola, a stacja szybkiego ładowania dla niej zostanie wybudowana przy przystanku „Prószkowska-Politechnika-Pętla”. Na terenie zajezdni MZK Sp. z o.o. mieszczącej się w Opolu przy ul. Luboszyckiej umiejscowiona zostanie pełna infrastruktura do ładowania autobusów obejmująca 3 dwustanowiskowe ładowarki typu plug-in o mocy 120 kW każda. Inwestycja ta swoim zakresem bezpośrednio odpowiada nie tylko na potrzeby mieszkańców Opola, ale także jednoznacznie wychodzi naprzeciw wymogom stawianym organizatorom publicznego transportu zbiorowego w zakresie niskoemisyjności komunikacji miejskiej.

Elektromobilne Opole – działania:

  1. Zakup 5 szt. nowych autobusów elektrycznych, akumulatorowych typu maxi, dostosowanych do ładowania szybkiego w technologii plug–in oraz ładowania szybkiego z wykorzystaniem ładowarki pantografowej.
  2. Budowa pantografowej stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o mocy 300 kW na przystanku Prószkowska – Politechnika – Pętla oraz nadzór nad realizacją tej inwestycji.
  3. Budowa stacji ładowania autobusów na zajezdni MZK Sp. z o.o. w Opolu. Zadanie obejmuje zakup wraz z instalacją w wyznaczonym miejscu 3 szt. dwustanowiskowych ładowarek szybkiego ładowania plug-in o mocy wyjściowej 120 kW z możliwością pracy w trybie 2 x 60 kW każda, wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową infrastruktury ładowania na zajezdni oraz budowę infrastruktury technicznej i energetycznej niezbędnej do zasilania stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z nadzorem nad tą inwestycją.
  4. Promocja projektu.
  5. Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści.

Elektromobilne Opole – metryka:

Nr umowy o dofinansowaniePOIS.06.01.00-00-0069/19-00
Data podpisania umowy
o dofinansowanie
30.01.2020 r.
FunduszFundusz Spójności
ProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Lider projektuMiasto Opole
Realizator projektuUrząd Miasta Opole
Miejski Zakład Komunikacyjny
Spółka z o.o.
Faktyczna wartość projektu ogółem21 095 141,90 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych16 382 113,81 PLN
Wartość dofinansowania13 924 796,73 PLN
Okres realizacji projektu29.08.2018 r. – 30.09.2022 r.

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o., jako realizator projektu pn.:Elektromobilne Opole, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ. Więcej informacji.