Elektromobilne Opole – etap II

Tytuł projektuElektromobilne Opole – etap II
Okres realizacji projektu2022-01-15 r. – 2023-09-30 r.
Źródło finansowaniaDotacja z NFOŚiGW
WnioskodawcaMiasto Opole
Wartość dofinansowania19 984 020,00 zł
Całkowite koszty projektu33 837 300,00 zł

W ramach przedsięwzięcia, Miasto Opole planuje zakup 9 autobusów o napędzie elektrycznym, do obsługi linii komunikacji miejskiej, zasilane pakietem akumulatorów o pojemności min. 240 kWh. Będą to autobusy typu MAXI o długości 12 metrów, min. 75 miejsc, o średnim zasięgu dziennym na poziomie 225 km. Pojazdy wyposażone będą w system informacji pasażerskiej, system biletowy oraz klimatyzację. Będą również dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

W celu ładowania zakupionych pojazdów, projekt przewiduje równie zakup i montaż:

  • 1 pantografowej stacji o mocy min. 240 kW, na pętli przy ul. Pużaka w Opolu,
  • 4 szt. dwustanowiskowych ładowarek plug-in o mocy min. 120 kW każda, na zajezdni przy ul. Działkowej 2 w Opolu.

Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia z obsługi autobusów dla co najmniej 40 kierowców i mechaników.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie:

  • Zmniejszenie emisji CO2: 641,504 Mg/rok;
  • Ograniczenie emisji tlenków azotu: 2,818609 Mg/rok;
  • Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,02522 Mg/rok.