Pracownia Psychologii

Uwaga! Od 2019 roku pracownia będzie czynna jedynie w czwartki i piątki.

Pracownia Psychologii i Fizjologii Pracy należy do wiodących placówek tego typu na Opolszczyźnie. Specjalizuje się w szeroko rozumianych badaniach z zakresu psychologii pracy i psychologii transportu.

Oferujemy specjalistyczne badania psychologiczne:

  • kierowców,
  • wysokościowe,
  • operatorów suwnic,
  • operatorów wózków jezdnych,
  • operatorów maszyn budowlanych,
  • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.

Cennik zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 08.07.2014r. (Dz.U.z 2014r. poz.937), od dnia 20.07.2014r. obowiązuje w całej Polsce jedna cena urzędowa na badania kierowców: 150 zł.

Rodzaj usługiCena brutto w zł
Badanie z zakresu medycyny pracy (operatorzy koparek, ładowarek,wózków widłowych, wysokościowe i inne).

92,00

Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu ( - badanie kierowców )

150,00

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

30,00

Wydanie odpisu orzeczenia

20,00

Translate »