Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. organizacyjno-prawnych i zamówień publicznych

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: administracja, prawo, nauki ekonomiczne,
 • znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem komunalnych spółek prawa handlowego, mile widziana interdyscyplinarna wiedza i doświadczenie w tym zakresie,
 • znajomość zasad funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstwa), budowy i doskonalenia jej struktury organizacyjnej,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy przy realizacji procedury zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy zarówno z zespołem jak i organizowania i planowania pracy samodzielnej,
 • terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność,
 • aktywność w działaniu i dbałość o szczegóły.

Zakres zadań:

 • sporządzanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi zarządzeń, poleceń, regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych,
 • nadzór, tworzenie i modyfikacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania spółki,
 • prowadzenie ewidencji i zbioru oraz aktualizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółki, wewnętrznych aktów prawnych etc.,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie kreowania kierunków
  i strategii działania oraz zasad realizacji w odniesieniu do wykonywania przez komórki organizacyjne statutowych zadań Spółki, w tym w szczególności w odniesieniu do publicznego transportu zbiorowego.
 • przygotowanie projektów dokumentów i aktów prawnych na potrzeby organów spółki, obsługa organizacyjna posiedzeń organów spółki,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy PZP i/lub procedury wewnętrzne,
 • nadzór formalno-prawny prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia oraz dostęp do systemów informacji prawnej,
 • atrakcyjny podstawowy czas pracy w godz.: 7:00 – 15:00,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • możliwość skorzystania z grupowych ubezpieczeń, w tym medycznych,
 • zniżki do 80% na przejazdy komunikacją miejską dla pracowników oraz członków ich rodzin.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, przebieg kariery zawodowej i posiadane kwalifikacje (kopie dyplomów, świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, uprawnienia etc.)

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjno-prawnych i zamówień publicznych” drogą mailową na adres: kadry@mzkopole.pl, irenaw@mzkopole.pl lub pocztą na adres:

MZK sp. z o.o. w Opolu
45-215 Opole
ul. Luboszycka 19

Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Opolu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)”

Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, poprawiania danych osobowych oraz prawo odwołania zgody.

Zastrzegamy prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.