Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Pracownik stacji paliw

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres zadań:

  • obsługa Stacji Paliw;
  • przyjmowanie dostaw oraz sprawdzanie ich zgodności;
  • tankowanie pojazdów i wydawanie materiałów eksploatacyjnych;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem materiałowym i wprowadzanie danych do systemu;
  • prawidłowe składowanie powierzonych materiałów.

Wymagania :

  • wykształcenie średnie/zawodowe
  • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,
  • mile widziane umiejętności korzystania z systemów informatycznych w zakresie raportowania i analiz danych,
  • terminowość i rzetelność wywiązywania się z powierzonych zadań,
  • dyspozycyjność.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownika stacji paliw na adres mailowy: kadry@mzkopole.pl  lub:

MZK Sp. z o.o. w Opolu
45-215 Opole
ul. Luboszycka 19

Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016.922 z dnia 28.06.2016 r.)”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny, w tym wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pracodawca Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole. Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem ww. danych znajdują się na stronie MZK Sp. z o.o. w Opolu pod adresem www.mzkopole.pl.