Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Księgowy

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres zadań:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości;
 • rejestracja zdarzeń gospodarczych w systemie informatycznym;
 • weryfikacja poprawności ujęcia dokumentów w systemie księgowym;
 • prowadzenie kasy.

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie;
 • wykształcenie z zakresu: Ekonomii/ Finansów/ Rachunkowości;
 • doświadczenie w księgowości minimum 3 lata;
 • znajomość przepisów: UoR, VAT, CIT;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel i Word);
 • duża samodzielność i rzetelne podejście do obowiązków;
 • umiejętność pracy z ludźmi, otwartość oraz zdolności interpersonalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Księgowy na adres mailowy: kadry@mzkopole.pl  lub:

MZK Sp. z o.o. w Opolu
45-215 Opole
ul. Luboszycka 19

Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000 z dnia 10.05.2018 r.)”

Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, poprawienia danych osobowych oraz prawo odwołania zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny, w tym wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pracodawca Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., ul. Luboszycka 19, 45-215 Opole. Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem ww. danych znajdują się na stronie MZK Sp. z o.o. w Opolu pod adresem www.mzkopole.pl.