Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawę środków smarnych dla MZK Sp. z o. o. w Opolu.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie sektorowe, do którego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia, na dostawę środków smarnych.

Do pobrania:

Translate »