Podpisaliśmy umowę. Wkrótce rozpocznie się modernizacja zajezdni!
 
podpisanie umowy zjęcie pierwsze

28 kwietnia 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o.” W tym niezwykle ważnym dla nas momencie oprócz przedstawicieli firmy Adamietz Sp. z o. o. (wykonawcy robót budowlanych) nie mogło zabraknąć osób, dzięki poparciu i pomocy których realizacja pierwszego na tak ogromną skalę w historii Spółki przedsięwzięcia stała się możliwa: Prezydenta Miasta Opola – Arkadiusza Wiśniewskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Opola – Mirosława Pietruchy, Naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju – Małgorzaty Stelnickiej, Inspektora w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju – Rafała Makarewicza.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jednym z zasadniczych elementów tego projektu, obok zakupu taboru autobusowego (61 szt. autobusów), jest Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o. W skład projektu wchodzą ponadto: wdrożenie systemu informacji pasażerskiej wyposażonej w przystankowe tablice informacyjne, systemu sprzedaży opartego o stacjonarne i mobilne automaty biletowe, biletu elektronicznego, sklepu internetowego i sieci opartej o terminale sprzedażowe oraz urządzenia pokładowe do obsługi systemu sprzedaży.

Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o. obejmuje: budowę hali diagnostyczno-obsługowej do codziennej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów, przebudowę placów parkingowych i dróg komunikacyjnych, przebudowę i modernizację stacji paliw i wszystkich instalacji paliwowych, rozbudowę i modernizację istniejącej hali obsług technicznych i napraw bieżących oraz wszystkie instalacje i infrastrukturę podziemną.


podpisanie umowy zjęcie drugie

Translate »