Od 22 czerwca zmiana lokalizacji przystanku „Kowalczyków”

Jak informuje wykonawca robót w związku z przebudową infrastruktury przystankowej w ciągu ul. J. i R. Kowalczyków z dniem 22 czerwca 2022 r. z chwilą rozpoczęcia prac przystanek „Kowalczyków” (w kierunku Centrum) obsługujący linię 11 zostanie przeniesiony o ok. 50 m w kierunku centrum miasta.

Translate »