Od 12 lipca zmiana trasy linii 10

W związku z całkowitym zamknięciem w dniach od 12 lipca od godz. 22:00 do 15 lipca do godz. 15:00 przejazdu kolejowego w ciągu ul. Budowlanych, w rejonie tym wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu wymuszająca zmianę przebiegu linii 10.

Autobusy linii 10 kursować będą od przystanku „Książąt Op. – Rondo” ulicami: Nysy Łużyckiej – Luboszycką – Harcerską – Budowlanych do przystanku „Budowlanych – Harcerska” – c.d. bez zmian. Autobusy linii 10 zatrzymywać się będą dodatkowo na przystankach „Luboszycka – Tatrzańska”, „Luboszycka – Chabrów” i „Luboszycka – Harcerska”.

Przejazd linią 10 w przeciwnym kierunku odbywać się będzie w analogiczny sposób. UWAGA: Przystanek „Budowlanych – Harcerska” dla kursów linii 10 realizowanych w kierunku Witosa przeniesiony zostanie przed skrzyżowanie ul. Budowlanych z ul. Harcerską.

Z obsługi komunikacyjnej całkowicie wyłączony zostanie przystanek „Budowlanych” (w obu kierunkach).

Mapa

Translate »