Od 10 lipca zmiana trasy linii 25

Jak informuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Sp. z o.o., w związku z postępem prac budowlanych w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód od dnia 10 lipca 2019 r. (do odwołania) na odcinku ul. Bohaterów Monte Casino wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu wymuszająca zmianę przebiegu linii 25.

W związku z powyższym, mając na względzie utrzymanie obsługi komunikacyjnej wielu placówek opieki zdrowotnej mieszczących się przy ul. Katowickiej, w okresie prowadzenia robót specjalnie dostosowana zostanie tymczasowa trasa linii 25.

Autobusy linii 25 kursować będą od przystanku „Reymonta” ulicami: Pl. Kopernika – Żeromskiego – Oleską – Bohaterów Monte Casino – Katowicką – Ozimską – c.d. bez zmian. Autobusy linii 25 zatrzymywać się będą dodatkowo na przystankach „Oleska”, „Oleska – Uniwersytet” i „Ozimska – Katowicka”. Przystanek „Katowicka – Szpital” dla kursów linii 25 realizowanych w kierunku Pużaka przeniesiony zostanie na drugą stronę ulicy pod nazwą „Katowicka – Szpital II”.

Z obsługi komunikacyjnej całkowicie wyłączony zostanie przystanek „Ozimska – Dubois” (dla kierunku Pużaka).

Przejazd linią 25 w przeciwnym kierunku odbywać się będzie bez zmian tzn. standardową trasą.

Szczegóły w rozkładzie jazdy linii 25.

Translate »