Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny, w tym sformułowany w art. 13 ust 1 i 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy treści klauzul informacyjnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Treść klauzul informacyjnych:

  • klauzula informacyjna na mandacie drukowanym z urządzenia do kontroli biletowej (pozostałe informacje powyżej) klauzula do pobrania

Klauzula informacyjna dla pasażerów korzystających z autobusów objętych monitoringiem klauzula do pobrania

Klauzula informacyjna związana z nagrywaniem rozmów telefonicznych klauzula do pobrania

Klauzula informacyjna dla podmiotów biorących udział w postępowaniach o wyłonienie wykonawcy klauzula do pobrania

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę klauzula do pobrania

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego regulamin do pobrania

Inspektor Ochrony Danych: Waldemar Kostrzycki, kontakt pod adresem mailowym iod@mzkopole.pl

Translate »