Ochrona danych osobowych

Informujemy o zmianach treści klauzul informacyjnych,  zmiana spowodowana jest wejściem w życie z dniem 25.05.2018,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zmiany wynikły z obowiązku informacyjnego, w tym sformułowanych w art. 13 ust 1 i 2.

Treść nowych klauzul informacyjnych:

  • klauzula informacyjna związana z pozyskaniem danych w związku z nabyciem imiennego biletu klauzula do pobrania

Klauzula informacyjna dla pasażerów korzystających z autobusów objętych monitoringiem klauzula do pobrania  

Oświadczenie na wykorzystanie danych osobowych w związku z nabyciem biletu na przejazd środkami miejskiego transportu zbiorowego oświadcznie do pobrania  

Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacje dotyczące danych osobowych u inspektora ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym iod@mzkopole.pl

Translate »