logotyp
PROJEKT: Elektromobilne Opole
Miasto Opole za sprawą podpisanej w dniu 30 stycznia 2020 r. przez Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na dofinansowanie zakupu 5 niskopodłogowych autobusów elektrycznych typu MAXI, ładowarek plug-in oraz stacji ładowania i pantografów dołączyło do sukcesywnie powiększającego się grona miast podejmujących kompleksowe działania mające na celu poprzez zredukowanie emisji dwutlenku węgla ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach miejskich.

Pasażerowie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu dzięki środkom unijnym pozyskanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach już w drugim kwartale 2021 r. będą mogli cieszyć się jazdą autobusami nie tylko nowoczesnymi, ale przede wszystkim ekologicznymi, elektrycznymi, zeroemisyjnymi.

Nowa flota docelowo obsługiwała będzie linię 25, jedną z najdłuższych w granicach administracyjnych miasta Opola, a stacja szybkiego ładowania dla niej zostanie wybudowana przy przystanku „Prószkowska-Politechnika-Pętla”. Na terenie zajezdni MZK Sp. z o.o. mieszczącej się w Opolu przy ul. Luboszyckiej umiejscowiona zostanie pełna infrastruktura do ładowania autobusów obejmująca 3 dwustanowiskowe ładowarki typu plug-in o mocy 120 kW każda. Inwestycja ta swoim zakresem bezpośrednio odpowiada nie tylko na potrzeby mieszkańców Opola, ale także jednoznacznie wychodzi naprzeciw wymogom stawianym organizatorom publicznego transportu zbiorowego w zakresie niskoemisyjności komunikacji miejskiej.

Elektromobilne Opole – działania:

 1. Zakup 5 szt. nowych autobusów elektrycznych, akumulatorowych typu maxi, dostosowanych do ładowania szybkiego w technologii plug–in oraz ładowania szybkiego z wykorzystaniem ładowarki pantografowej.
 2. Budowa pantografowej stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o mocy 300 kW na przystanku Prószkowska – Politechnika – Pętla oraz nadzór nad realizacją tej inwestycji.
 3. Budowa stacji ładowania autobusów na zajezdni MZK Sp. z o.o. w Opolu. Zadanie obejmuje zakup wraz z instalacją w wyznaczonym miejscu 3 szt. dwustanowiskowych ładowarek szybkiego ładowania plug-in o mocy wyjściowej 120 kW z możliwością pracy w trybie 2 x 60 kW każda, wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową infrastruktury ładowania na zajezdni oraz budowę infrastruktury technicznej i energetycznej niezbędnej do zasilania stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z nadzorem nad tą inwestycją.
 4. Promocja projektu.
 5. Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści.

Elektromobilne Opole – metryka:

Nr umowy o dofinansowanie

POIS.06.01.00-00-0069/19-00
Data podpisania umowy
o dofinansowanie
30.01.2020 r.
Fundusz Fundusz Spójności
Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Lider projektu Miasto Opole
Realizator projektu Urząd Miasta Opole

Miejski Zakład Komunikacyjny
Spółka z o.o.

Wartość projektu ogółem 20 194 648,99 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych 16 382 113,81 PLN
Wartość dofinansowania 13 924 796,73 PLN
Okres realizacji projektu

29.08.2018 r. – 31.05.2021 r.

logotyp

TYTUŁ PROJEKTU:
CZYSTA KOMUNIKACJA PUBLICZNA – ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI OPOLSKIEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ TRANSPORTOWI PUBLICZNEMU – etap I.

Z chwilą podpisania przez Prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego umowy na dofinansowanie ww. projektu inwestycja o wartości 114 milionów złotych – największa w historii miasta i naszej Spółki – stała się faktem.

Dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego oznaczało to technologiczną rewolucję oraz ciąg zmian w dotąd nienotowanej skali i zakresie, dla opolskiej komunikacji miejskiej nową – innowacyjną i nowoczesną odsłonę, a dla pasażera zwiększony komfort i bezpieczeństwo podróży.

Obszarem inwestycji dedykowanym bezpośrednio pasażerom jest odnowa taboru poprzez zakup 61 nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich typu diesel o normie spalania EURO 6, w tym:

 • 43 pojazdy typu maxi (długość 12 m)
 • 15 pojazdów typu mega (długość ok. 18 m)
 • 3 pojazdy typu midi (długość ok. 10 m).

Tym, co uatrakcyjniło naszą komunikację i bez wątpienia zostało przez mieszkańców dostrzeżone jest system elektronicznej obsługi pasażera, składający się z:

 • sieci sprzedaży, którą tworzą stacjonarne i mobilne automaty biletowe,
 • tradycyjnych punktów sprzedaży wyposażonych w terminale sprzedażowe, sklepu WWW w wersji standardowej oraz mobilnej,
 • oprogramowania centralnego umożliwiającego jego obsługę informatyczną,
 • 50 000 kart elektronicznych,
 • wyposażenia taborowego, czyli kasowników do obsługi biletów w formie elektronicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami pokładowymi,
 • podsystemu kontroli biletów, podsystemu informacji pasażerskiej wyposażonej w przystankowe tablice informacyjne.

Dzięki przedsięwzięciu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.”, realizowanemu w ramach Projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” w Spółce powstał nowoczesny ciąg diagnostyczno-obsługowy do codziennej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów oraz hala mieszcząca zaprojektowaną instalację wielobranżową zapewniającą prawidłowe wykonanie procesów obsługowo-kontrolnych. Inwestycja w infrastrukturę do utrzymania zakupionego taboru obejmie również zakup niezbędnego pojazdu obsługi technicznej – holownika.

Całkowicie zmodernizowana została stacja paliw, otrzymując między innymi nową infrastrukturę paliwową oraz szczelną tacę zabezpieczającą przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska.

W ramach środków własnych Spółka rozbudowałą halę obsług technicznych i napraw bieżących znacznie podnosząc tym samym poziom komfortu pracy i możliwość obsługi wielkopojemnych niskoemisyjnych autobusów.

Budowa instalacji sprężonego powietrza, obejmująca uruchomienie sprężarkowni i wykonanie sieci sprężonego powietrza wraz z doprowadzeniem jej do obiektów zlokalizowanych na terenie zajezdni i parkingów oraz przebudowa placów parkingowych i dróg dojazdowych na zajezdni, jak również wyposażenie stanowisk postojowych w instalację elektryczną i pneumatyczną do zasilania autobusów to kolejne punkty, jednakowoż nie wyczerpujące długiej listy zrealizowanych prac.

Wartość projektu ogółem:

122 378 741,86 zł. netto

Wydatki kwalifikowane:

97 812 558,51 zł. netto

Dofinansowanie projektu z UE:

83 140 674,73 zł. netto

 

Modernizacja hali obsług technicznych i napraw bieżących:

6 818 894,63 zł.  netto
8 387 240,39 zł. brutto

 

Szacowana łącznie wartość inwestycji w zakresie modernizacji zajezdni:

29 891 972,01 zł.  netto,
36 767 125,57 zł. brutto.

 

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o., jako realizator projektów pn.:
Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I,
oraz
Elektromobilne Opole,
informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ.

Translate »