Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Samodzielna/y Księgowa/y

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe z zakresu: Ekonomii/ Finansów/ Rachunkowości,

 • doświadczenie w księgowości na samodzielnym stanowisku minimum 5 lat,

 • znajomość przepisów: UoR, VAT, CIT,

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel i Word),

 • umiejętność pracy z ludźmi, otwartość oraz zdolności interpersonalne,

 • duża samodzielność i rzetelne podejście do obowiązków,

 

Zakres zadań:

 • rejestracja zdarzeń gospodarczych w systemie informatycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
 • weryfikacja poprawności ujęcia dokumentów w systemie księgowym 
 • sporządzanie/wysyłka deklaracji (CIT, VAT) oraz JPK
 • ewidencja środków trwałych
 • współpraca w zakresie egzekucji należności
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Samodzielna/y Księgowa/y” na adres mailowy: kadry@mzkopole.pl, lub:

MZK Sp. z o.o. w Opolu

45-215 Opole ul. Luboszycka 19

Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000 z dnia 10.05.2018 r.)”

Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, poprawienia danych osobowych oraz prawo odwołania zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Translate »