Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. technicznych

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres zadań:

 • monitorowanie i wykonywanie analiz w zakresie eksploatacji taboru autobusowego;
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej pojazdów, maszyn i urządzeń;
 • prowadzenie spraw i procedur w zakresie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody;
 • prowadzenie spraw dotyczących aktualnego stanu technicznego wewnętrznych sieci technicznych;
 • utrzymanie sprawności i nadzorowanie eksploatacji urządzeń i instalacji wewnętrznych;
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji maszyn, urządzeń i wyposażenia.

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, budowy maszyn, itp.;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • mile widziane umiejętności korzystania z systemów informatycznych w zakresie raportowania i analiz danych;
 • terminowość i rzetelność wywiązywania się z powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat B.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. technicznych ” na adres mailowy: kadry@mzkopole.pl , irenaw@mzkopole.pl  lub:

MZK Sp. z o.o. w Opolu
45-215 Opole
ul. Luboszycka 19

Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Komunikacyjny
Sp. z o.o. w Opolu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000 z dnia 10.05.2018 r.)”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Translate »