Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. infrastruktury

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres zadań:

 • prowadzenie spraw i procedur w zakresie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody;
 • prowadzenie spraw dotyczących aktualnego stanu technicznego i eksploatacyjnego obiektów budowlanych, wewnętrznych sieci technicznych i budowli;
 • utrzymanie sprawności i nadzorowanie eksploatacji urządzeń, instalacji i obiektów;
 • utrzymanie sprawności i nadzorowanie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych, związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz urządzeń i instalacji odgromowych ochrony przeciwporażeniowej;
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami oraz ochroną środowiska;
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji zewnętrznych sieci zasilających, energetycznych, wodnych, cieplnych, gazu i odprowadzających ścieki;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska, mechaniki i budowy maszyn lub budownictwa;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów;
 • terminowość i rzetelność wywiązywania się z powierzonych zadań;
 • umiejętności interpersonalne;
 • dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat B.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury” na adres mailowy: kadry@mzkopole.pl, lub:

MZK Sp. z o.o. w Opolu
45-215 Opole
ul. Luboszycka 19

Ww. dokumenty należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000 z dnia 10.05.2018 r.).”

Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, poprawienia danych osobowych oraz prawo odwołania zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Translate »