Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu informuje o sprzedaży autobusów komunikacji miejskiej.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu informuje, że posiada w sprzedaży autobusy miejskie i zaprasza do składania pisemnych ofert na ich zakup.

 1. Ofertę sprzedaży oraz wykaz autobusów można pobrać poniżej.
 2. Informacje dotyczące pojazdów można uzyskać w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00. Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie sprzedaży autobusów są:
  • Pan Kazimierz Grzyb – nr tel. 77 40 23 172,
  • Pan Marcin Kik – nr tel. 77 40 23 170.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu, 45-215 Opole, ul. Luboszycka 19 (pokój nr 106 – sekretariat), w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00, do dnia 26.07.2019 r. do godz. 12:00.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp.z o.o., 45-215 Opole, ul. Luboszycka 19, z dopiskiem:
  „Oferta na zakup autobusów – nie otwierać
  przed 26.07.2019 r. godz. 12:30”.
 5. Zamawiający otworzy oferty w dniu 26.07.2019 r. w sali konferencyjnej, w swojej siedzibie o godz. 12:30 na posiedzeniu zamkniętym.

Do pobrania:

Translate »