Dostawa oleju napędowego

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/640525

Translate »