Dostawa olejów napędowych w ilości ogólnej 9500 m3.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie o .udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę olejów napędowych w ilości ogólnej 9500 m3. Dostawy obejmują olej napędowy standardowy w ilości nie mniejszej niż 9000 m3 oraz olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w ilości do 500 m3, do zasilania silników wysokoprężnych w autobusach komunikacji miejskiej, spełniających normy emisji spalin EURO 0 do EURO VI.

Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.07.2019 r. oraz opublikowane w dniu 05.07.2019 r. Numer ogłoszenia 2019/S 128-312466.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/238630

Translate »