Dostawa nowych i regenerowanych części zamiennych przeznaczonych do naprawy i obsługi technicznej autobusów.


Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: Dostawy nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych, materiałów pomocniczych oraz opon nowych, przeznaczonych do naprawy i obsługi technicznej autobusów, wraz z obsługą magazynu Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 428 000 euro (1 827 260 zł) jako zamówienie sektorowe, z zastosowaniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.10.2021 r. pod numerem: 2021/S 202-528707.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem:
http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/522827

Translate »