Dostawa 8 nowych autobusów o napędzie elektrycznym

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę 8 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym wraz z dostawą i montażem urządzeń infrastruktury ładowania dla MZK Sp. z o. o. w Opolu.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/644519

Translate »