Wydruk i dostawa biletów

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie sektorowe, do którego przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia na: Usługa drukowania wraz z dostawą 4.000.000 sztuk biletów jednorazowego przejazdu komunikacją miejską w bloczkach po 100 sztuk.

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu”, z uwzględnieniem wybranych zapisów ustawy Pzp.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/656313

Translate »