Autoryzowany Serwis ContiPressureCheck

Reklama serwisu CPC

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. jest jedynym w Opolu autoryzowanym serwisem ContiPressureCheck – systemu monitorowania ciśnienia i temperatury w oponach.

System ContiPressureCheck wychodzi naprzeciw wszystkim użytkownikom flot samochodów ciężarowych, naczep, autobusów i maszyn kołowych. Informuje kierowcę o aktualnym ciśnieniu oraz temperaturze w ogumieniu i alarmuje, gdy ciśnienie jest obniżone poniżej wymaganych wartości lub nastąpił wzrost temperatury zagrażającej uszkodzeniu opony.

System ContiPressureCheck natychmiast wykrywa wszelkie zmiany ciśnienia lub temperatury. Czujnik we wnętrzu opony przesyła dane do centralnego odbiornika (elektronicznego modułu sterującego – ECU). Moduł ten przetwarza dane, zapisuje ostrzeżenia i przesyła je na wyświetlacz w kabinie. System Conti natychmiast powiadamia kierowcę o złym ciśnieniu, dzięki czemu kierowca może natychmiast podjąć działania korygujące i nie dopuścić do awarii. Jeśli ciśnienie gwałtownie spadnie system w ciągu kilku sekund uruchomi alarm.

Dzięki zainstalowaniu w pojeździe systemu ContiPressureCheck przewoźnik może zatem zaoszczędzić znaczne koszty związane z naprawą lub zakupem nowej opony, jak również koszt dojazdu serwisu, koszt wydłużonego dowozu ładunków (ze względu na przekroczenie czasu pracy), a nawet kary umowne spowodowane nieterminową dostawą towarów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odsyłamy Państwa do strony produktowej poświęconej systemowi ContipressureCheck www.cisnienieopon.pl.

Ceny urządzenia oraz koszt montażu kształtują się następująco:

Lp.RODZAJ URZĄDZENIACENA NETTO URZĄDZENIACENNA NETTO MONTAŻU

ZESTAWY INSTALACYJNE

1Zestaw 1: Ciągnik bez dodatkowego odbiornika
Zestaw zawiera: wyświetlacz, jednostkę centralną, kable, sześć czujników
2.184,00750,00
2Zestaw 2: Ciągnik/Autobus/Autokar z dodatkowym odbiornikiem
Zestaw zawiera: wyświetlacz, jednostkę centralną, odbiornik, kable, sześć czujników
2.436,00850,00
3Zestaw 3: Naczepa - pełne wyposażenie
Zestaw zawiera: wskaźnik kontroli ciśnienia, jednostkę centralną, kable, sześć czujników
2.184,00500,00
4Zestaw 4: Naczepa - tylko czujniki
Zestaw zawiera: sześć czujników, narzędzia do montażu
1.134,00300,00
5Zestaw 5: Autokar
Zestaw zawiera:
wyświetlacz, jednostkę centralną, kable, osiem czujników
2.184,00800,00

CZĘŚCI ZAMIENNE

6Dodatkowy odbiornik + ochraniacz przeciwwstrząsowy365,40
7Obudowa ochronna - dodatkowy odbiornik13,02
8Kątownik mocujący (dodatkowy odbiornik)78,54
9Kątownik mocujący (jednostka centralna)335,16
10Wiązka kablowa C281,40
11Wiązka kablowa B138,60
12Wiązka kablowa A158,34
13Wiązka kablowa D (9 metrów)322,98
14Wiązka kablowa D do autokarów (12 metrów)356,58
15Wiązka kablowa H409,50
16Wiązka kablowa F+G520,80
17Bezpiecznik do wiązki kablowej F44,52
18Złączki do połączenia wiązek kablowych A+B+C45,15
19Wyświetlacz415,80
20Uchwyt do wyświetlacza81,06
21Wskaźnik kontroli ciśnienia – naczepa223,02
22Dodatkowe czujniki (2 sztuki)403,20
23Pojemnik ochronny na czujnik5,46
24Jednostka centralna - ciągnik/autobus630,00
25Jednostka centralna – naczepa672,00

1)
W przypadku wykonywania jedynie usługi montażu, bez zakupu urządzenia (zestawu instalacyjnego, części zamiennej) członkowie Zarządu Spółki, Prokurent lub Kierownik Wydziału Diagnostyki, Napraw i Remontów mogą podjąć decyzję o zwiększeniu ceny netto usługi montażu do 20%.
2)
Usługi nieobjęte niniejszym cennikiem realizowane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług wykonywanych przez Wydział Diagnostyki, Napraw i Remontów.

Translate »