Budowa infrastruktury ładowania na zajezdni MZK

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu ogłasza postępowanie sektorowe, do którego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia, na: Budowę infrastruktury ładowania na zajezdni MZK.

Dokumenty dotyczące postępowania do pobrania pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/411503
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25205

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Elektromobilne Opole” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Translate »